Grænseforeningens strategi

Læs Grænseforeningens strategi for 2023-2028 med titlen 'For en åben danskhed'. 

Grænseforeningens nye strategi har titlen 'For en åben danskhed'.

Grænseforeningens nye strategi har titlen 'For en åben danskhed'.

Foto: Thomas Tolstrup

Grænseforeningens strategi 2023-2028 – ”For en åben danskhed”

Grænseforeningen vil:

  • Placere grænselandet i hjertet af et åbent Danmark og et åbent Europa.
  • Stå vagt om København-Bonn-erklæringerne.
  • Skabe bevidsthed om egen national identitet som udgangspunkt for at sætte mangfoldighed på dagsordenen.

Dette opnås gennem, at:

  • Oplyse, informere, skabe viden om og forståelse for, hvad danskhed er, herunder hvad det danske mindretal er. Dette skal ske med udgangspunkt i, at såvel danskhed og det danske mindretal findes i mange modeller. Samt at den mangfoldighed i sig selv har værdi.
  • Tilvejebringe og kommunikere viden og analyser, der identificerer og belyser grænselandets særlige udfordringer og vilkår, og i forlængelse heraf formulere løsningsforslag, der fremmer forholdene i grænselandet.

Forudsætningen herfor er, at:

  • Grænseforeningen er en forening, der gennem arrangementer, videndeling og oplysning samler mennesker med interesse for grænselandet og med indsigt i, at grænselandets historie og samtid er hele Danmarks historie og samtid.
  • Grænseforeningen er en professionel og moderne organisation, der understøtter og udvikler en landsdækkende, medlemsbåret, national forening af frivillige.