Støt Grænseforeningen

Grænseforeningen er afhængig af gaver fra private for at kunne udføre sit arbejde.

Givere, der ønsker at støtte Grænseforeningen økonomisk, kan fradrage gaven i henhold til Ligningslovens paragraf 8 A, stk. 1, idet Grænseforeningen er en forening, hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer, som det hedder i lovteksten.

Gaver på op til 17.000 kr. (2021-beløbsgrænsen) er fradragsberettiget for giveren, og der er ingen nedre beløbsgrænse.

Hvis du ønsker fradrag på en gave, du har givet til Grænseforeningen, oplys da venligst dette til info@graenseforeningen.dk. I den forbindelse bedes du også oplyse dit cpr.-nummer.

Alle gaver bedes indbetalt på Grænseforeningens konto eller via MobilePay, se venligst nedenfor.

På forhånd tak for enhver gave til Grænseforeningen.

Konto

Danske Bank

Reg.nr.: 3001 

Konto-nr.: 0003001849

MobilePay

26 26 64