Støt Grænseforeningen

Grænseforeningen er afhængig af gaver fra private for at kunne udføre sit arbejde.

Sådan kan du støtte Grænseforeningens arbejde

Givere, der ønsker at støtte Grænseforeningen økonomisk, kan fradrage gaven i henhold til Ligningslovens paragraf 8 A, stk. 1, idet Grænseforeningen er en forening, hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer, som det hedder i lovteksten.

Gaver på op til 18.300 kr. (2024-beløbsgrænsen) er fradragsberettiget for giveren, og der er ingen nedre beløbsgrænse.

Hvis du ønsker fradrag på en gave, du har givet til Grænseforeningen, oplys da venligst dette sammen med dit cpr.-nr. til Grænseforeningen. Af hensyn til GDPR-reglerne opfordrer vi til, at CPR.-numre oplyses telefonisk på +45 3311 3063.

Alle gaver bedes indbetalt på Grænseforeningens konto eller via MobilePay eller betalingskort, se venligst nedenfor.

På forhånd tak for enhver gave til Grænseforeningen.

Konto

Danske Bank

Reg.nr.: 3001 

Konto-nr.: 0003001849

IBAN: DK43 3000 00030018 49    BIC: DABADKKK

 

MobilePay

26 26 64

Betal direkte via MobilePay eller betalingskort her: