Søg om støtte til dansk nationalt arbejde

Søg fonde, der støtter dansk nationalt arbejde i grænselandet

Dannebrog

Foto: Wikimedia Commons

Fonde

Der kan søges tilskud hos følgende fonde, som Grænseforeningen administrerer:

 • Redaktør Jens Jessens mindelegat
  Dansk sprog og ånd i Sønderjylland, navnlig syd for grænsen. Årlig uddeling ca. 50.000 kr. Ansøgningsfrist: 1. marts.
 • Det unge grænseværn - Fond
  Fortrinsvis dansk ungdomsarbejde i grænselandet. Årlig uddeling ca. 100.000 kr. Ansøgningsfrist: 1. april.
 • Alving Fonden
  Danske nationale formål i Sønderjylland. Årlig uddeling kr. 500.000 kr. Der er pt. lukket for ansøgninger.
 • Brdr. Brousts Legat
  Skole, kirke og nationale kulturelle formål til støtte for danskheden i Sydslesvig. Bestyrelsen lægger særlig vægt på projektansøgninger, der fremmer dansk sprog og kulturforståelse samt bevarelse af danskheden i Sydslesvig. Der uddeles ikke legater til enkeltpersoner. Årlig uddeling ca. 80.000 kr. Ansøgningsfrist: 1. april.

Ansøgning

Ansøgninger stiles til det pågældende legat og indsendes til:

Grænseforeningen
Peder Skrams Gade 5
1054  København K

eller til fond@graenseforeningen.dk.