Arveprins Knuds Kollegium

Arveprins Knuds Kollegium ligger på Frederiksberg

Arveprins Knuds Kollegium ligger på Frederiksberg.

Foto: Grænseforeningen

Arveprins Knuds Kollegium på Frederiksberg er for unge sydslesvigere, som skal påbegynde uddannelse eller er under uddannelse i København. Ved unge sydslesvigere forstås unge, som kommer fra Sydslesvig og har tilknytning til det danske mindretal og dets institutioner. Unge som har engageret sig i mindretalsarbejdet har fortrinsret til kollegiet.

Såfremt der ikke er tilstrækkelig med ansøgere fra Sydslesvig, kan der også optages unge fra det tidligere Sønderjyllands Amt (bemærk: Der har i de senere år været venteliste for sydslesvigske ansøgere).

Kollegiet ligger på Frederiksberg i det centrale København. Der er gode bus- og metroforbindelser og det tager ca. 10 min. på cykel at komme fra kollegiet til centrum.

Kollegiets adresse

Arve Prins Knuds Kollegium
Jacobys Allé 13
1806 Frederiksberg C
Danmark

Søg om optagelse på kollegiet

Kontakt

Unge-/ og foreningskonsulent Frigga Loeck fl@graenseforeningen.dk 

Grænseforeningen
Peder Skrams Gade 5
1054 København K

Bestyrelsesformand: Anders Kaare
Seedorffs Vænge 30, 3 tv
2000 Frederiksberg

+45 3886 4987
anders@kaare-ak.dk

Bankoplysninger

Huslejeindbetalinger sker til Danske Bank

Reg. nr. 0573
Konto nr. 0006401554

SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN: DK78 3000 0006 4015 54