Sendemandsmøde

Sendemandsmødet er Grænseforeningens øverste myndighed. Sendemandsmødet afholdes mindst en gang om året i perioden 15. april til 31. maj. Sendemandsmødet 2023 afholdes den 13.-14. maj i Vingsted ved Vejle.

Sendemandsmødet er Grænseforeningens øverste myndighed

På Sendemandsmødet vælges Grænseforeningens bestyrelse og formand.

Foto: Lars Salomonsen

Sendemandsmødet 2023

Tid og sted: Lørdag-søndag den 13.-14. maj 2023 på Vingsted Hotel & Konferencecenter i Bredsten, Vejle.

To vigtige datoer i forhold til Grænseforeningens Sendemandsmøde:

17. marts 2023. Lokalforeningerne skal være opmærksomme på, at forslag, der ønskes optaget på dagsordenen og forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være administrationen i hænde senest 8 uger før Sendemandsmødets afholdelse, altså senest fredag den 17. marts 2023. Forslag sendes til info@grænseforeningen.dk og i emnefeltet skrives ”Forslag til Sendemandsmøde”

7. april 2023: Tilmelding til mødet åbner ved udsendelse af mail til samtlige lokalforeningers bestyrelsesmedlemmer. Derudover lægges tilmeldingen på hjemmesiden og den annonceres i Grænseforeningens Nyhedsbrev. Samme dag udgår der i henhold til vedtægternes §18 en officiel indkaldelse til Sendemandsmødet.

Nærmere information om Grænseforeningens Sendemandsmøde 2023 følger her på siden.

Årsberetninger

Skriftlig og mundtlig årsberetning 2021 (åbner som PDF)

Skriftlig og mundtlig årsberetning 2020 (åbner som PDF)

Skriftlig årsberetning 2019 (åbner som PDF) | Mundtlig årsberetning 2019 (åbner som PDF)

Skiftlig årsberetning 2018 (åbner som PDF) | Mundtlig årsberetning 2018 (åbner som PDF)

Skriftlig årsberetning 2017 (åbner som PDF) | Mundtlig årsberetning 2017 (åbner som PDF)

Protokoller

Protokol fra Sendemandsmødet 2022 (åbner som PDF)