Grænseforeningens årbøger 1967-2011

I perioden 1967 til 2011 udgav Grænseforeningen årbøger, der indeholder interessante artikler med relevans også i dag.

Find Grænseforeningens årbøger her. Linkene nedenfor åbner som PDF:

2011:  Kunst til grænsen

2010:  Fremsyn

2009:  Mellem adskillige grænser

2008:  Mit Sydslesvig II

2007:  Det danske mindretal i sydslesvig og andre mindretal i Europa

2006:  Mit Sydslesvig I

2005:  H. C. Andersen og hertugdømmerne

2004:  På tværs af grænsen

2003:  Sydslesvigs danske hverdag

2002:  Sydslesvigs danske historie

2001:  Kirker i Sydslesvig

2000:  Kongen kommer! Kongebesøg og kongeloyalitet i Sydslesvig

1999:  Nationale Mindretal ude i Europa (Udsolgt)

1998:  Det sønderjyske kaffebord - et samspil mellem nationalpolitik og kosttradition (Udsolgt)

1997:  Karl Otto Meyer – dansk og nordisk forpost i Kiel

1996:  En snes nyere danske sange fra grænselandet

1995:  Slesvig delt i 75 år

1994:  Otte ture i Sydslesvig

1993:  Dansk i en tysk stat 1945 -1992 (Udsolgt)

1992:  Syv ture i Sydslesvig (Udsolgt)

1991:  ...til støtte for danskheden, Grænseforeningen 1920-1990

1990:  Skikke og traditioner i årets løb i Nord- og Sydslesvig

1989:  Da det begyndte – de sønderjydske foreningers første år

1988:  Danske huse i Sydslesvig

1987:  Sydslesvigske oldtidminder

1986:  Sagn og saga fra Sydslesvig

1985:  Herregårde i Sydslesvig – en fælles kulturarv

1984:  Gennem Flensborg med Helmut og Povl Leckband

1983:  Han var sønderjyde af fødsel og slægt.... C.W. Eckersberg 1783 2/1 1983

1982:  Der var engang i Sydslesvig

1981:  Som vi ser os selv

1980:  Politik i Sydslesvig 1945-1979

1979:  Dronningen i Sydslesvig

1978:  Dansk konsolidering

1977:  Grænselandets sprog

1976:  Kirkekunst i Sydslesvig

1975:  Europas nationale mindretal

1974:  Dansk kvindehverdag i Sydslesvig

1973:  Ung ved grænsen

1972:  Grænselandet og Europa

1971:  Vore frisiske naboer

1970:  50 år med Danmark

1969:  Danmarks første storby

1968:  Nordisk i Sydslesvig

1967:  Dansk i Sydslesvig