Grænseforeningens årbøger 1967-2011

I perioden 1967 til 2011 udgav Grænseforeningen årbøger, der indeholder interessante artikler med relevans også i dag.

Find Grænseforeningens årbøger her. Linkene nedenfor åbner som PDF:

2011:  Kunst til grænsen

2010:  Fremsyn2009:  Mellem adskillige grænser2008:  Mit Sydslesvig II2007:  Det danske mindretal i sydslesvig og andre mindretal i Europa2006:  Mit Sydslesvig I2005:  H. C. Andersen og hertugdømmerne2004:  På tværs af grænsen2003:  Sydslesvigs danske hverdag2002:  Sydslesvigs danske historie2001:  Kirker i Sydslesvig2000:  Kongen kommer! Kongebesøg og kongeloyalitet i Sydslesvig1999:  Nationale Mindretal ude i Europa (Udsolgt)

1998:  Det sønderjyske kaffebord - et samspil mellem nationalpolitik og kosttradition (Udsolgt)1997:  Karl Otto Meyer – dansk og nordisk forpost i Kiel1996:  En snes nyere danske sange fra grænselandet1995:  Slesvig delt i 75 år1994:  Otte ture i Sydslesvig1993:  Dansk i en tysk stat 1945 -1992 (Udsolgt)1992:  Syv ture i Sydslesvig (Udsolgt)

1991:  ...til støtte for danskheden, Grænseforeningen 1920-19901990:  Skikke og traditioner i årets løb i Nord- og Sydslesvig1989:  Da det begyndte – de sønderjydske foreningers første år1988:  Danske huse i Sydslesvig1987:  Sydslesvigske oldtidminder1986:  Sagn og saga fra Sydslesvig1985:  Herregårde i Sydslesvig – en fælles kulturarv1984:  Gennem Flensborg med Helmut og Povl Leckband1983:  Han var sønderjyde af fødsel og slægt.... C.W. Eckersberg 1783 2/1 19831982:  Der var engang i Sydslesvig1981:  Som vi ser os selv1980:  Politik i Sydslesvig 1945-19791979:  Dronningen i Sydslesvig1978:  Dansk konsolidering1977:  Grænselandets sprog1976:  Kirkekunst i Sydslesvig1975:  Europas nationale mindretal1974:  Dansk kvindehverdag i Sydslesvig1973:  Ung ved grænsen1972:  Grænselandet og Europa1971:  Vore frisiske naboer1970:  50 år med Danmark1969:  Danmarks første storby1968:  Nordisk i Sydslesvig1967:  Dansk i Sydslesvig