Grænseforeningens historie

Grænseforeningen fyldte 100 år i 2020. Her kan du finde informationer om foreningens historie.

Dybbøl Mølle

Dybbøl Mølle er et af Danmarks mest kendte nationale symboler, fordi det var her Danmark led det endelige nederlag i krigen med Preussen og Østrig i 1864. Dybbølmærket, der udgør Grænseforeningens logo, er en grafisk gengivelse af Dybbøl Mølle.

Foto: Lars Salomonsen

Grænseforeningens historie går tilbage til 1920, da en række grænseforeninger og sønderjyske foreninger over hele Danmark blev samlet under én paraply. Første Verdenskrig var afsluttet, og Sønderjylland var blevet genforenet med Danmark efter en folkeafstemning.

I dag ser Grænseforeningen det som sin opgave at oplyse om erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man har bevæget sig fra fjendskab til venskab. De erfaringer er vigtige for udvikling forståelse mellem forskellige kulturer - og for udviklingen af vores demokrati.

Grænseforening og Genforening er to sider af samme sag. I 2020 fejrer Grænseforeningen 100-års jubilæum og 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark festligholdes i hele landet. 

Hvad kan vi lære af det dansk-tyske grænseland? Det giver Grænseforeningen et bud på 100 år efter Genforeningen. På to minutter fortæller denne film Grænseforeningens historie fra 1920 til i dag.