Grænseforeningens historie

Grænseforeningen fylder 100 år i 2020.

Dybbøl Mølle

Dybbøl Mølle er et af Danmarks mest kendte nationalsymboler, fordi det var her Danmark led det endelige nederlag i krigen i 1864. Dybbølmærket, der udgør Grænseforeningens logo, er en grafisk gengivelse af Dybbøl Mølle.

Foto: Lars Salomonsen

Grænseforeningens historie går tilbage til 1920, da en række sønderjyske grænseforeninger blev samlet under én paraply. Første Verdenskrig var afsluttet, og Sønderjylland var blevet genforenet med Danmark efter en folkeafstemning.

I dag ser Grænseforeningen det som sin opgave at oplyse om erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man har bevæget sig fra fjendskab til venskab. De erfaringer er vigtige for udviklingen af dansk demokrati og forståelsen mellem kulturer.

Grænseforening og Genforening er to sider af samme sag. I 2020 fejrer Grænseforeningen 100-års jubilæum og 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark festligholdes i hele landet. 

Hvad kan vi lære af det dansk-tyske grænseland? Det giver Grænseforeningen et bud på 100 år efter Genforeningen. På to minutter fortæller denne film Grænseforeningens historie fra 1920 til i dag .