Gå til leksikonoversigt

Glasværker

Steder

Både i Hedeby og i Ribe er der påvist fremstilling af glasperler i vikingetiden. Men egentlige glasværker eller glashytter opstod først i nævneværdigt antal i slutningen af 1500-tallet, hvor der i de skovrige egne omkring Rendsborg og Egernførde og det østlige Holsten var et større antal små hytter i drift. Produktionen bestod særligt af rudeglas og flasker gjort i grønligt glas, på tysk kaldet Waldglas. Hver enkelt af disse hytter havde kun en kort levetid og i første fjerdedel af 1700-tallet ophørte produktionen.

Ved adskillelsen af Danmark og Norge i 1814 blev der basis for en glasproduktion i Slesvig, da al produktion indtil da var foregået i Norge. De store moseområder omkring Rendsborg leverede brændsel til ovnene. I området opstod en række hytter, hvoraf Friedrichsfeld (1812-63) var den vigtigste. Bordservice i tidens stil var en væsentlig del af produktionen. Efter et mislykket forsøg i 1830’erne blev et nyt glasværk i Flensborg etableret i 1852. Dette værk udviklede sig til en større virksomhed, som i 1884 havde 128 ansatte. Værkets produkter i form af flasker, bordglas og andet fandt god afsætning, også i Danmark. Flensborg Glasværk lukkede 1914.

Af Jan Koch i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Karl-Heinz Poser: Alte Trinkgläser in Schleswig-Holstein. Neumünster 1981. Harald Roesdahl: Gamle glas og karafler. 1977. Harald Roesdahl: Om Flensborg Glasværk og forsøg på at identificere nogle af dets glas, i: Nordslesvigske Museer 15. 1988.