Ses vi til lokalforeningsmøderne?

Vi glæder os til at se jer til lokalforeningsmøderne i Middelfart den 25. februar og Sorø den 4. marts. Møderne ledes af Grænseforeningens formand, Peter Skov-Jakobsen. Se programmet neden for.

Foto: Grænseforeningen

Lokalforeningsmøde i Jystrup 2022.

Foto: Grænseforeningen

Lørdag den 25. februar 2023, kl. 09.30 – 15.30 på Comwell i Middelfart, Karensmindevej 3 5500 Middelfart.

Lørdag den 4. marts 2023, kl. 09.30-15.30 på Comwell i Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø.

Foreløbig dagsorden:

Kl. 09.30 - Kaffe og brød

Kl. 10.00 - Mødet begynder

Drøftelse af strategi og indsatser ved formand Peter Skov-Jakobsen

Forslag til vedtægtsændringer, som kan behandles på Sendemandsmødet 2023 ved direktør Hanne Sundin og foreningskonsulent Claus Jørn Jensen

Kl. 12.00 - Frokost

Kl. 13.00 - Mødet fortsætter

Opfølgning på dialog vedrørende ny lokalforeningsstruktur ved direktør Hanne Sundin

Den moderne og professionelle forening (hvor gør vi foreningslivet lettere for alle, f.eks. gennem onlinemøder etc.) ved organisationskonsulent Michael Rask Pedersen

Gensidig inspiration

Kl. 15.30 - Kaffe og tak for i dag

Endelig dagsorden og eventuelt materiale udsendes inden mødet.

Tilmelding senest en uge før til Claus Jørn Jensen, cjj@graenseforeningen.dk, 21 72 13 35