Bestyrelsen for Haderslev-Vesteramt

BESTYRELSEN FOR HADERSLEV VESTERAMTS GRÆNSEFORENING
Formand
Sigrid Andersen  Rangstrupvej 20, 6534 Agerskov
Tlf 74  83 31 56 / 5174 9801   sigridandersen@bbsyd.dk

Næstformand
Peter FredslundHerredsfogedvej 13, Sdr. Hygum, 6630 Rødding
Tlf. 74 84 53 05    tfredslund@hotmail.com

Sekretær
Bodil Lau  Chr. Andersens Vej 12 6510 Gram
Tlf.: 74 83 18 87    bodilhplau@grambynet.dk

Kasserer
Kaj Knudsen Højskolelunden 2a, 6630 Rødding
Tlf.: 74 84 16 31    kajknudsen1@gmail.com

Jørgen Kloppenborg-Skrumsager Skravevej 9, Københoved,
6630 Rødding. Tlf.: 74 84 72 25    Bejstrup@mail.tele.dk 

Dirk Jensen  Skodborg Møllegade 11, Skodborg, 6630 Rødding
Tlf.: 74 84 89 71    dirkskodborg@gmail.com

Arne Larsen Højskolevænget 9, 6630 Rødding
Tlf.: 74 84 26 11    arnelarsen@dbmail.dk

Niels Henning Kissow Søvej 16, Jels, 6630 Rødding
Tlf.: 74 55 25 53    n-h@elmestien.dk

Johannes Dommerby  Frøsvej 11, 6630 Rødding
Tlf.: 51 52 95 27    jdommerby@rnet.dk