Foreninger i Sydslesvig

Foreninger i Sydslesvig 

 

Det danske mindretal er organiseret i en række foreninger og organisationer, som varetager kulturelle, kirkelige, pædagogiske, sociale og politiske opgaver.

Det danske arbejde i Sydslesvig betales for størstedelen af tilskud fra den danske stat i størrelsesordenen 500 mio. kr. pr. år. Endvidere yder en række folkelige organisationer, herunder ikke mindst Grænseforeningen, tilskud til det danske mindretal.

De vigtigste organisationer er:

Foreningerne har dannet Det sydslesvigske Samråd, hvor de fælles interesser og initiativer koordineres.