Gennerhus's historie

Gennerhus's historie
Gennerhus blev testamenteret Grænseforeningen i 1961 af søskendeparret Theodor Alfred Emanuel Svendsen (født 28. januar 1883, død 2. august 1959) og Jenny Emilie Octavia Svendsen (født 23. april 1876, død 18. juli 1961).

De to søskende var københavnere, deres fader var veteran fra krigen i 1864. Theodor Svendsen var kunstmaler og Jenny Svendsen var defektrice på apoteker i København. Hun var meget sproglig begavet. De var begge ugift og boede sammen det meste af livet.

I midten af 1930'erne boede de en sommer på Slibemøllen ved Genner Bugt. De blev begge så begejstrede for det smukke landskab, at de i 1936 købte Slibemøllens hønsehus og indrettede det til et sommerhus, som de kaldte "Hytten". Fra 1941 tog de permanent ophold i huset, og i 1943 blev det gjort beboeligt til helårsbolig.

Begge var de meget nationale, hvorfor de i 1951 oprettede et testamente, hvori det blev bestemt, at den længstlevende skulle overtage huset, som efter begges død skulle tilfalde Grænseforeningen "til benyttelse til rekreationsophold for dansksindede personer efter Grænseforeningens nærmere bestemmelse".

I 1959 døde Theodor Svendsen ved en automobilulykke, og Jenny Svendsen blev boende i "Hytten" til sin død to år senere. I alle de næsten 25 år ved Genner Bugt malede Theodor Svendsen mange billeder af omegnen samt en del portrætter.

Ved Grænseforeningens overtagelse af "Hytten" i 1961 blev huset straks renoveret og taget i brug som feriehus for dansksindede sydslesvigere samt navngivet "Gennerhus". I 1982 trængte huset atter til en modernisering. Der blev bygget til mod øst og indrettet et badeværelse samt opført en kraftig støttemur mod skrænten i nord. Siden har Grænseforeningens Aabenraa Kreds, der forestår alt det praktiske angående "Gennerhus", foretaget årlige vedligeholdelser og forbedringer og derved tilstræbt at gøre sommerhuset tidssvarende.

Læs Palle Øvli Røjgaards foredrag i forbindelse med husets 50-års jubilæum den 13. maj 2012
Læs Theodor og Jenny Svendsens nieces minder