Hvad gør vi?

Grænseforeningen står for en række aktiviteter og arrangementer, der alle har til formål at sætte fokus på betydningen af en åben danskhed. Det sker med udgangspunkt i Sydslesvig og det danske mindretals situation i grænselandet.

Grænseforeningen fastholder og udbygger netværk, der involverer unge nord og syd for grænsen og kulturmødet i det hele taget. Det sker via en række projekter, herunder Elevambassadørerne, Kulturmødeambassadørerne og Minority Changemaker og via årlige besøg af unge fra gymnasierne i Sydslesvig. Desuden står Grænseforeningen bag en række undervisningstilbud, herunder et nyt undervisningssite på nettet, ietGrænseland. Sydslesvigske Børns Ferierejser er et andet initiativ, som Grænseforeningen står bag sammen med Dansk Skoleforening i Sydslesvig.

Grænseforeningen udgiver Grænsen, et magasin om mindretal, sprog og kultur, og har det som en væsentlig forpligtelse at informere om grænselandet og mindretalsspørgsmål i Danmark. Dette sker blandt andet også via Grænseforeningens forskellige sites og de digitale medier. 

Grænseforeningen servicerer sendemandsmøde, bestyrelse og udvalg og støtter foreningens 64 lokalforeninger i det daglige arbejde. Desuden står Grænseforeningen for administration af en række fonde og legater og Arveprins Knuds Kollegium på Frederiksberg, der er et botilbud til unge sydslesvigere i København.