Hvem er vi?

Om Grænseforeningen - for en åben danskhed

Grænseforeningen er en folkeoplysende organisation, der har som formål at støtte danskheden i grænselandet under sloganet: For en åben danskhed. Grænseforeningen er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Grænseforeningens protektor er prins Joachim.

Den danske stat støtter det danske mindretal i Sydslesvig med ca. 450 millioner kr. om året via Folketingets Sydslesvigudvalg, der har Anni Matthiesen (V) som formand. Grænseforeningen udgør den folkelige basis for den danske stats støtte til det danske mindretal i Sydslesvig og er uafhængig af partipolitiske interesser.

Grænseforeningen blev grundlagt umiddelbart efter Genforeningen i 1920 og har ca. 12.000 medlemmer i ca. 60 lokalforeninger rundt omkring i Danmark.

Grænseforeningens formand er Jens Andresen, Løgumkloster. Grænseforeningens sekretariat, der ledes af generalsekretær Knud-Erik Therkelsen og består af ti medarbejdere, har til huse i Peder Skrams Gade 5 i det indre København.

Grænseforeningen arbejder ud fra følgende ståsted:

Slogan: For en åben danskhed

Vision: Erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland er en væsentlig inspiration for sproglig og kulturel mangfoldighed i en verden under forandring.

Formål: At støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.

Grænseforeningen mener og siger:

* Demokrati, ytringsfrihed og ligeværd gælder for alle, også for mindretal

* Forankring i egen kultur er en forudsætning for at have forståelse for andre kulturer.

* Kulturelle mindretal er en vigtig ressource i et demokratisk samfund.

* Dansk sprog og kultur styrkes i mødet med andre sprog og kulturer.

Se Grænseforeningens vedtægter