Gå til leksikonoversigt

Læssøe, Frederik, 1811-1850, dansk oberst

Personer

Frederik Læssøe blev født i København, hvor han som 16-årig påbegyndte en militær karriere. 

Hans morbror Joseph Abrahamson var direktør på officerskolen og kom i en alvorlig konflikt med lærerne, hvor Frederik Læssøe tog morbroderens parti. Hermed blev en stadig modsætning mellem Læssøe og en del af officerskorpset, herunder den senere krigsminister, general C.F. Hansen, grundlagt. I forbindelse med hærlovskommissionen af 1840 havde Læssøe også skarpe holdninger, som han gav udtryk for også offentligt, hvilket ligeledes vakte misbilligelse. 

Politisk var Frederik Læssøe nationalliberal og optaget af skandinavismen, hvilket heller ikke var velset i officerskorpset, og han blev en hyppig gæst hos A.F. Tscherning. I 1842 søgte han orlov og tilbragte næsten et år i Paris, hvor han studerede militære forhold i andre lande. I breve hjem krtiserede han den politiske stituation og forudså på grund af det sønderjyske spørgsmål en kommende krig med Tyskland. Efter hjemkomsten blev han lærer på officersskolen frem til 1847.  

Efter at A.F. Tscherning i 1848 var blevet udnævnt til krigsminister, var en af hans første handlinger dristigt at udnævne Læssøe til stabschef for hæren, hvorved han forbigik en lang række ældre og mere erfarne officerer. Den kommanderende general Hans Hedemann affandt sig med udnævnelsen, og de tre gjorde i de kommende uger et enormt arbejde for at få hæren organiseret og gjort kampklar, hvilket lykkedes, så hæren gik sejrrigt ud af Treårskrigens første kamphandling, Slaget ved Bov den 9. april 1848. Der er ingen tvivl om, at Læssøes store engagement og arbejdsomhed fik afgørende betydning for den succesfyldte krigsførelse hen over foråret 1848.

Da Hans Hedemann i juli 1848 blev afskediget, fortsatte Læssøe som stabschef under general von Krogh. Han fortsatte som stabschef til efter det katastrofale Slag i Eckernförder Bucht i april 1849, hvorefter han af den nye krigsminister C.F. Hansen blev afskediget som stabschef sammen med afskedogelsen af general von Krogh.

Frederik Læssøe deltog i Slaget ved Isted den 25. juli, hvor han faldt i forbindelse med angrebet på Gryde Skov.

Litteratur:
Dansk Biografisk Leksikon, Gyldendal 1981.