Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Esbjerg

Esbjerg Torv. Foto: Wikimedia Commons

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Grænseforeningen i Esbjerg Kommune - Ribe, Esbjerg og Bramming blev hhv. stiftet den 7. september 1889 og 1. april 1892.

Aage Rosenstand

Formand
Søndre Farupvej 24, 6760 Ribe
Tlf. 51 25 54 50
aarosenstand@live.dk

Torben Riber

Næstformand
Syrenvænget 5, 6710 Esbjerg V
Tlf. 40 19 97 00
riber.torben@gmail.com

Ketty Christoffersen

Kasserer
Ommevej 2, 6740 Bramming
Tlf. 22 53 42 09
keot@mail.dk

Marianne Struck Pedersen

Sekretær
Spangsbjerg Kirkevej 52 st. 3, 6700 Esbjerg
msp@pc.dk
Tlf. 40 19 84 07

Christian Kornbek

Bestyrelsesmedlem
Lundgaardsvej 3, 6760 Ribe
Tlf. 30 13 58 70
cnkornbek@stofanet.dk

Kristian Bundgård

Bestyrelsesmedlem
Alsædvej 7B, 6740 Bramming
Tlf. 60 61 26 78
kristianb@bbsyd.dk

Vagn Holst Sørensen

Bestyrelsesmedlem
Dr. Dagmarsvej 18A, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 12 75
aase.s@stofanet.dk