Magasinet Grænsen har spurgt Michael Tetzschner, præsident for Nordisk Råd og medlem af det Norske Storting, og Michael Roth, departementschef for Europa i det tyske udenrigsministerium og medlem af den tyske Forbundsdag, om deres syn på det fremtidige nordisk-tyske samarbejde.

Foto: Stortinget, Michael Farkas/Auswärtiges Amt

Hvordan ser du fremtiden for det nordisk-tyske samarbejde?

Sydslesvig i Norden

Magasinet Grænsen har spurgt norske Michael Tetzschner, der er præsident for Nordisk Råd og medlem af det Norske Storting, samt Michael Roth, departementschef for Europa i det tyske udenrigsministerium og medlem af den tyske Forbundsdag, om deres syn på det fremtidige samarbejde mellem Norden og Tyskland.

Michael Tetzschner, præsident for Nordisk Råd og medlem af det Norske Storting:

Jeg er stor tilhænger af det nordisk-tyske samarbejde. Vi har allerede i dag en del fora, hvor vi mødes. Og Slesvig-Holsten, som er observatør i Nordisk Råds plenarforsamling, skaber en vigtig bro mellem det nordiske samarbejde og Tyskland. Jeg tror, det fremadrettet er vigtigst at satse på konkrete samarbejdsprojekter, som f.eks. fri bevægelighed for arbejdstagere, studerende mm. mellem de nordiske lande og Tyskland. Hvad angår projektet (Research Center Norden, red.), vil vi i Nordisk Råds præsidie lave en udredning af dets resultater og gøre os bekendt med dets anbefalinger. Derefter vil vi se på, hvor vi kan sætte ind med nye, konkrete samarbejdsprojekter”.

Michael Roth, departementschef for Europa i det tyske udenrigsministerium og medlem af den tyske Forbundsdag:

 ”Uanset om det drejer sig om klima, demokrati, retsstat, mindretalsbeskyttelse eller europæisk sikkerhed: De nordiske lande er særdeles tætte samarbejdspartnere for Tyskland – både i EU og i verden. Vi deler værdier og holdninger, og vi trækker på samme hammel. Specielt med henblik på de aktuelle prøvelser for Europa er det vigtigt for forbundsregeringen at udbygge dette samarbejde – et tættere samarbejde styrker EU som helhed. Gennem vores ”Like-Minded-Initiativ” (et initiativ fra det tyske udenrigsministerium, der siden sommeren 2018 arbejder på at skabe tættere samarbejde mellem pro-europæiske lande i EU, red.) vil vi udbygge det tysk-nordiske samarbejde: I EU vil vi sammen med Danmark, Finland og Sverige give positive impulser på så mange områder som muligt – og vi vil gå i dialog om fremtidsrelevante temaer, som f.eks. digitalisering, e-Health og kunstig intelligens.”

Michael Roth har svaret skriftligt. Hans svar er oversat fra tysk.