Hanne Sundin er direktør i Grænseforeningen.

Foto: Thomas Tolstrup

I hjertet af et åbent Danmark og et åbent Europa

Grænseforeningen vil stå vagt om København-Bonn-erklæringerne, skriver Hanne Sundin, direktør for Grænseforeningen, i en kommentar.

På Sendemandsmødet 2023 præsenterer Lars Malm musik til ‘Krestens breve’. En sønderjysk soldat i tysk tjeneste, der sendte breve hjem fra Første Verdenskrig.

Teksterne beskriver Europa i krig og beviser sin relevans i dag. Samtidig står de i skarp kontrast til grænselandet, der har afklarede grænser, og hvor flertal og mindretal er gået fra mod hinanden til med hinanden.

Det har Grænseforeningen medvirket til. Og man har i den gennemførte strategiproces kunne høre foreslået, at Grænseforeningen nu har udspillet sin rolle. Eller at Grænseforeningen alene skal informere om fortiden – give lyd til alle Krestener, der var engang.

Dertil må man imidlertid indvende, at ingenting kommer af sig selv.

For nogle år siden ville Landdagen i Kiel nedsætte finansieringen til danske skoler i Sydslesvig. Her blev der i hele Sydslesvig råbt vagt i gevær – Grænseforeningen råbte med. Den rolle skal Grænseforeningen fortsat have.

Vi vil stå vagt om København-Bonn-erklæringerne. Vi vil sikre viden om grænselandets forhold – og ikke kun stå klar hvis rettigheder knægtes – men også med samtiden for øje stille forslag om endnu bedre vilkår.

Det er ikke sydslesvigernes og sønderjydernes egen sag. Grænselandet tegner på en gang den danske historie og spiller en markant rolle i samtiden, hvor naboerne er partnere i et Europa, der var på vej mod åbenhed, men nu er præget af krig.

Grænselandet er i hjertet af Danmark – derfor vil vi også fremadrettet placere grænselandet i danskernes hjerter.

Vi vil levere folkeoplysning og undervisning og sætte spot på og fremme danskheden – som den udfolder sig i mindretallet og i hvert enkelt menneske. Den mangfoldige danskhed. For når vi forstår det fælles i det forskellige – når vi forstår os selv, så kan vi være åbne for samarbejde med andre.

Forudsætningen er, at vi er en folkelig forening understøttet af en professionel administration. Forudsætningen er den frie meningsdannelse oven på demokratiske drøftelser.

Og det er hvad, vi netop har været igennem. Landsorganisationens bestyrelse har i marts vedtaget sin strategi, efter at medlemmerne har drøftet den på lokalforeningsmøder i oktober og februar/marts. Fællesskab er skabt på baggrund af ønsket om modsigelser og meningsudveksling.

Sendemandsmødet vil byde på en musikalsk reminder om væsentligheden af at stå vagt om grænseland og mindretal, og formanden vil præsentere foreningens strategi, der er blevet til i meningers mod og med Dannebrog i vind, og som beviser Grænseforeningens rolle og fremtid.

Velkommen til!