Tilbage til nyhedsliste

Formand for Sydslesvigudvalget er enig i generalkonsuls kritik af mindretallet

28. marts 2019

Anni Matthiesen (V), formand for Folketingets Sydslesvigudvalg, har i et interview med Flensborg Avis onsdag 27. marts 2019 erklæret sig enig i den kritik, Kim Andersen, Danmarks generalkonsul i Flensborg, fremsatte lørdag, da han deltog i Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers (SdU) årsmøde.

Kim Andersens kritik går blandt andet på, at for mange tyskere engagerer sig i SdU for sportens skyld og ikke i resten af mindretalslivet, samt at det danske mindretal skal blive bedre til at samarbejde på tværs af organisationerne. 

”Selve substansen i Kim Andersens udtalelser er jeg helt enig i. Også at det er vigtigt at styrke indsatsen i forhold til at fremme anvendelsen af det danske sprog i de enkelte foreninger”, siger Anni Matthiesen til Flensborg Avis.

I sin tale ved SdU’s årsmøde sagde Kim Andersen også, at nedskæringer i den danske statsstøtte kunne komme på tale, hvis mindretallets organisationer ikke bliver bedre til at samarbejde om fælles udfordringer. Her siger Anni Matthiesen dog, at der foreløbigt ikke bliver skåret i statsstøtten.

”Jeg vil understrege, at der hverken fra Folketinget eller fra Sydslesvigudvalgets side er aktuelle planer om at skære i støtten til Sydslesvig”, siger hun til Flensborg Avis.

Hos SdU er direktør Anders Kring helt på linje med Kim Andersen. Han ved godt, at det officielle Danmark har forventninger til de sydslesvigske organisationer.

”Danske skattekroner skal ikke gå til tysk foreningsvirksomhed. Det mener vi også i SdU”, siger han til Flensborg Avis.

Kim Andersen og Anni Matthiesen er ikke alene i deres kritik af det danske mindretal. I januar var det kulturminister Mette Bock (LA), der var utilfreds med mindretallets håndtering af lejrskolen og kursuscentret Christianslyst. Det drives i dag af SdU, som dog har meldt ud, at man fra næste år ikke vil stå alene med stedet, da det skaber underskud. Indtil videre er der ikke fundet en løsning på situationen, og derfor kan det ende med, at Christianslyst vil blive solgt.