Tilbage til nyhedsliste

Grænselandet bliver ikke UNESCO-kulturarv i 2020

15. marts 2019

Det bliver ikke i genforeningsåret 2020, at det dansk-tyske grænseland kan gøre sig håb om at blive anerkendt som immateriel UNESCO-kulturarv, sådan som det ellers var planen.

Jon Hardon Hansen, formand for det danske mindretals kulturorganisation Sydslesvigsk Forening (SSF), siger til Flensborg Avis, at omfanget af kravene til ansøgningen er kommet bag på både det danske og det tyske mindretal.

”Deadline for indlevering af ansøgningen er i marts i år. Det er en større opgave at gennemføre arbejdet med ansøgningen, end vi først regnede med”, siger han.

Det var kulturminister Mette Bock (LA), der den 5. februar i år valgte at nominere modellen for fredelig sameksistens i det dansk-tyske grænseland til at blive UNESCO immateriel kulturarv. Det skete på baggrund af en fælles ansøgning fra SSF og det tyske mindretals paraplyorganisation, Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN).

Nu har den slesvig-holstenske mindretalsrådgiver, Johannes Callsen (CDU), henvendt sig skriftligt til den danske kulturminister for at bede om, at ansøgningen først sendes i 2020, så den eventuelle godkendelse først vil komme i 2021. Kulturminister Mette Bock er enig i dette og skriver i en mail til Flensborg Avis:

”Det ville have været en fantastisk gave at blive anerkendt i 2020, men det afgørende er at gøre alt, hvad vi kan for at opnå anerkendelsen, ikke om det bliver i 2020 eller i 2021. At afsende en meget gennemarbejdet ansøgning i 2020 er også et stærkt signal”.

Ifølge Flensborg Avis er det bl.a. en betingelse fra UNESCOs side, at de to mindretals medlemmer inddrages i ansøgningsproces. Derudover skal der med ansøgningen indleveres en video, som konkretiserer, hvad den immaterielle kulturarv i grænselandet består i.