Gå til listen over genforeningssten

Aabenraa (1)

H.P. Hanssens-monumentet, som det kaldes, er skabt af billedhuggeren Rikard Axel Poulsen.

Initiativet udgik fra statsminister Th. Stauning, der i forbindelse med H.P. Hanssens begravelse i 1936 foreslog, at der blev rejst et minde for H.P. Hanssen, som først og fremmest var den politiker, som kæmpede for, at Sønderjylland kom tilbage til Danmark.

Monumentet er medtaget her, fordi genforeningen, herunder årstallet 1920, og H.P. Hanssen er to uadskillelige størrelser.

I øverste højre hjørne på bagsiden står der: "Aksel Poulsen 1945"