Gå til listen over genforeningssten

Abild

Genforeningsstenen i Abild blev afsløret den 26. september 1938. Afsløringen var oprindeligt bestemt til genforeningsdagen den 15. juni 1938, men på grund af udbrud af mund- og klovsyge blev datoen rykket til kongens fødselsdag. Gårdejer Hans Andersen, Kongsbjerg bød som formand for Dansk Samfund velkommen til deltagerne fra sognet, Tønder by og enkelte fra fjernere egne.

Det stedlige brandkorps' orkester spillede og de fem nordiske flag vajede ved mindestenen, der stod hyldet i et gammelt dannebrogsflag, som indtil 1864 havde vajet over danske forsamlinger i Slesvig.

Indskriften er digterpræsten Kaj Munks vers, som er indhugget af kunstneren Alf Trier Hansen.

Kaj Munk afslørede stenen og sagde samtidig ved lejligheden: "I mangfoldige år lå denne sten skjult og uden mæle, som en del af Norden i Danmarks muld, men en dag blev den vækket af sin tusindårige søvn. Nu måtte den tale. Tidens fylde var kommen. Og nu står vi her i et forunderligt øjeblik på vor konges fødselsdag, i årets skønneste måned, med høj, blå himmel hvælvende over os, og en frisk brise strygende ind fra havet, men samtidig lægger angst og spænding et tryk ind over os alle.

I en sådan stund lader vi stenen, der står her, vidunderlig skøn at skue, prydet med flag, der er os helligt, vise sit ansigt og tale sandhed: Her er Danmark! Men der skal ikke mange af de moderne helvedskræfter til for at vælte denne sten over ende, og skulle nogen gøre det, så har den stået her som udtryk og symbol for det sind, der har vist sig ikke at kunne løbes over ende, og sådan skal den da tale til det Danmark, der færdes forbi på vejen." 

Genforeningsstenen er en stor lys rød granitsten 2,0 x 1,31 x 0,37 m stor. På stenens forside er indhugget et indskriftsfelt.Under teksten ses et kornaks og udhuggede sokkelsten. Ifølge ældre registreringer skulle der i bunden af stenen også stå 1938 - men årstallet findes ikke længere.