Gå til listen over genforeningssten

Adsbøl

adsbøl

Genforeningsstenen - som tillige er en mindesten for befrielsen - blev afsløret den 4. november 1945 af kaptajn Madsen.

Han havde også været initiativtager til rejsning af mindet sammen med formanden for Dansk Samfund, landbrugskandidat Helge Clausen.

I midten er Chr. X's monogram anbragt. Det er stenhugger Battista Zanchetta, Gråsten, der har stået for udførelsen af stenhuggerarbejdet.

Mindet - Kongestenen - blev fundet på en mark i Bojskov.

Genforeningsstenen er en  stor lys grårød nistret granitsten, der måler  0,83 x 1,14 x 0,22 m. Den står på en sokkel af mindre marksten og opstillet i et 13 x 6 m stort anlæg. Bag stenen er en samtidig flagstang