Gå til listen over genforeningssten

Agedrup

I eftersommeren 1920 blev genforeningsstenen i Agedrup afsløret i overværelse af en talrig forsamling.
Landbrugslærer Hans Appel, Dalum talte om Sønderjyllands historie og formanden for forsamlingshuset, skræddermester Chr. Rasmussen afslørede stenen.
Gårdejer Niels Hansen, Vester-Kærby bragte sønderjyderne en tak for deres trofasthed i de lange udlændighedsår.
Indskriften er bestemt af forsamlingshuset daværende bestyrelse og er ganske kort.
Stenen er fundet i skoven ved Carolinelund i Radstrup, Marslev sogn og blev skænket af ejeren, proprietær Mosegaard.