Gå til listen over genforeningssten

Agedrup

I eftersommeren 1920 blev genforeningsstenen i Agedrup afsløret i overværelse af en talrig forsamling. Landbrugslærer Hans Appel, Dalum talte om Sønderjyllands historie og formanden for forsamlingshuset, skræddermester Chr. Rasmussen afslørede stenen. Gårdejer Niels Hansen, Vester-Kærby bragte sønderjyderne en tak for deres trofasthed i de lange udlændighedsår. Indskriften er bestemt af forsamlingshuset daværende bestyrelse og er ganske kort.

Stenen er fundet i skoven ved Carolinelund i Radstrup, Marslev sogn og blev skænket af ejeren, proprietær Mosegaard.

Genforeningsstenen står i et 1,80 x 1,00 m stort, pigstenslagt areal. Heromkring er arealet belagt med grå fliser. I pigstensbrolægningen står også en flagstang med træbase.  Genforeningsstenen er i grå bjergart, 1,00 x 1,00 x 0,40 m.