Gå til listen over genforeningssten

Andkær

På privat grund

Den 9. juli 1920 blev genforeningsstenen på Tisvildegård afsløret ved en privat højtidelighed, der overværedes af gårdens ejer, sognerådsformand, landbrugskandidat A. Madsen, Andkær med familie og husstand.

Gårdejeren havde selv rejst stenen. Gården er stadig i slægtens eje.

Genforeningsstenen er 0,8m N-S, 0,7m Ø-V og 0,3m høj.