Gå til listen over genforeningssten

Asserballe

Lørdag, den 14. juli 1930 var der afsløringsfest i Asserballe, hvor folketingsmand Chr. Ernst Christensen afslørede genforeningsstenen i overværelse af en hundredtallig forsamling.
Af 11 forslag til tekst valgte man forslaget fra smed Jørgen Hansen.
Den ca. 2 meter høje sten stammer fra en mose i Kettingskov, der tilhørte gårdejer Krogh.
Stenen blev placeret, hvor den gamle bysmedje havde stået - et sted, der er beskrevet af Herman Bang i romanen "Det hvide Hus".
Føromtalte Jørgen Hansen, "gamle Jørgen Smed" fik i løbet af et år et smukt anlæg om stenen ud af den før så uryddelige plads.