Gå til listen over genforeningssten

Birkum

Den 15. juni 1923 afsløredes mindesmærket ved en fest med stor tilslutning.
Indskriften er den kortest mulige, nemlig årstallet.
Det var oldermandslauget i Birkum og Tving, der rejste stenen, som blev fundet i et stendige på Fraugdegårds jorder og skænket af ejeren Baron Bille Brahe.
Genforeningsstenen står sammen med to andre mindesten.