Gå til listen over genforeningssten

Birkum

Den 15. juni 1923 afsløredes mindesmærket ved en fest med stor tilslutning. Indskriften er den kortest mulige, nemlig årstallet. Det var oldermandslauget i Birkum og Tving, der rejste stenen, som blev fundet i et stendige på Fraugdegårds jorder. Den var skænket af ejeren Baron Bille Brahe.

Genforeningsstenen står sammen med to andre mindesten. Stenen er i lys, rødlig granit. 1,2 x 0,7 x 0,7 m