Gå til listen over genforeningssten

Brahetrolleborg

Brahetrolleborg

Den 24. juni 1921 blev genforeningsstenen i Brahetrolleborg sogn afsløret af lensgreve C. E. Reventlow, på hvis initiativ stenen blev rejst, ligesom han tegnede det slesvigske våbenskjold, som er indhugget øverst, og forfattede indskriften.

I fundamentet er nedlagt et dokument med en beretning om årsagen til mindesmærkets rejsning samt en angivelse af navnene på sognets verdslige og gejstlige embedsmænd. Derudover nedlagde man eksemplarer af alle gangbare mønter. 

Genforeningsstenen i et 8,0 x 8,0 m stort, firkantet indhak i vejskrænten. Centralt i indhakket en forhøjning der måler 4,0 x 4,0 x 0,70 m. På forhøjningens top en firkantet betonflise på 1,2 x 1,0 m, hvorpå mindestenen står. Stenen hviler endvidere på en kile af opmurede marksten med en højde på op mod 0,20 m, da basen på mindestenen er skrå.

Anlægget omkranses af præstegårdens bøgehæk. Stenen er i grå granit, 2,0 x 1,4 x 0,8 m. Øverst er stenen udsmykket med det Slesvigske våbenskjold