Gå til listen over genforeningssten

Bregninge

Genforeningsstenen ved Bregninge kirke blev afsløret af pastor Hansen, Dybbøl ved en større festlighed onsdag den 28. juli 1920. Han udtalte bl.a.: "Mindet som vi nu har afsløret, er rejst på fredet grund, og jeg tager det som et varsel om fred og lykke for Danmark." De unge, der refereres til, var Tåsinge Ungdomsforening og Tåsinge Gymnastikforening.

Lokale beretter, at afsløringsåret er 1921, Slots og Kulturstyrelsen angiver 1928. Det undersøges nærmere

 Genforeningstenens størrelse er ca. 1 x 0,6 x 2 m.

 

Bregninge