Gå til listen over genforeningssten

Brøns

I Brøns sogn var der i årene umiddelbart efter Genforeningen i 1920 blevet rejst en genforeningssten; men ikke lang tid efter den tyske kapitulation i 1945 blev der på initiativ af Danske Samfund og Ungdomsforeningen i Brøns besluttet at rejse en mindesten i form af en dobbeltsten for Genforeningen og for den genvundne frihed i maj 1945.
Det blev besluttet, at stenen skulle opstilles i et nyt anlæg på hjørnet af hovedvejen og "vejen nord om Brøns", som i dag hedder Damvej, altså på hjørnet lige over for anlægget med mindestenen for træfningen ved Brøns den 22. januar 1849.
Stenen blev fundet i udgravningen i Astrup Banke af fyld til det igangværende anlægsarbejde af Rømødæmningen, og den blev skænket til formålet og transporteret til Brøns af entreprenørfirmaet Monberg & Thorsen, der havde hovedentreprisen ved anlægget af Rømødæmningen.Initiativgruppen havde planlagt, at stenen skulle afsløres på kong Christian X's 76-års fødselsdag den 26. september 1946, og stenhugger Pedersen, Haderslev, blev antaget til at hugge indskriften på stenen.Stenhuggerarbejdet var færdigt, og stenen var rejst i det nyanlagte anlæg, da kongens fødselsdag fejredes ved almindelig flagning over hele byen.
Brøns Danske Samfund og Brøns Ungdomsforening indbød om eftermiddagen til afsløring af mindestenen for både Genforeningen i 1920 og Befrielsen i 1945.
Lærer Christian Lodberg holdt afsløringstalen. Om aftenen var der festlig sammenkomst i Brøns forsamlingshus, hvor pastor Anders Malling, Brøns, holdt foredrag.