Gå til listen over genforeningssten

Daler

Ved afsløringen af genforeningsstenen i Daler, den 16. februar 1934, talte Peter Grau, Pøl, som også holdt hovedtalen ved den efterfølgende fest i forsamlingshuset. Da stenen blev rejst på Møllebakken, var det naturligt, at han indledte sin tale med ordene: "Den plet, hvorpå vi nu har rejst vor genforeningssten, er en gammel kæmpehøj, der hermed er fredet..." Øverst står Christians den Tiendes kronede navnetræk og derunder teksten.

Det var Daler Ungdomsforening, der var initiativtager til rejsning af mindet, ligesom det var Ungdomsforeningens daværende formand, gårdejer Hans Danielsen, Glærup, der havde forfattet indskriften.

Genforeningsstenen er 1,57 m høj, 1,13 m lang og 0,36 m bred. Denstår på en forhøjning, der er ca. 5 m i diameter.