Gå til listen over genforeningssten

Døstrup

Den 23. juli 1922 blev genforeningsstenen i Døstrup afsløret af købmand Simonsen, Døstrup, der ligeledes holdt afsløringstalen og havde været primus motor i rejsning af mindet. Forinden havde pastor H.J. Helms, Mjolden holdt festgudstjeneste i kirken, idet sognets tyskfødte præst var bortrejst. Efter gudstjenesten gik forsamlingen i procession med musik af FDF's (Frivilligt Drengeforbund) fra Fredericia i spidsen hen til stenen. Om aftenen var der festligt samvær i forsamlingshuset, hvor drengeorkesteret, der var på udflugt til Sønderjyllands vestkyst, spillede igen.
De sidste linjer er fra Salmernes Bog, Davids salme nr. 118, hvor det i vers 23 i den seneste oversættelse hedder: "Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vore øjne".
Samme skriftsted er anvendt på genforeningsstenen i Vestbirk højskole, Horsens kommune.
Stenen er ifølge sagnet i sin tid kastet af en trold imod Døstrup Kirke. Trolden boede i Gassehøje i Skærbæk sogn, som ligger 8 km nord for Døstrup. I raseri over opførelsen af kirken i Døstrup og klokkeringningen tog han en stor sten og slyngede den mod kirkens tårn for at knuse det. Men stenen nåede ikke i mål, men faldt ned 40 meter foran tårnet. Den blev anbragt i kirkegårdsdiget, hvor den sad indtil anvendelsen som genforeningssten i 1922.