Gå til listen over genforeningssten

Dybbøl Skanser (1)

Sønderjysk Kommando, 1. Bataljons befalingsmænd og menige lod dette mindesmærke rejse i 1920 på Skanse II, hvor denne bataljons daværende mandskab havde udvist et udsædvanligt mod og stor dygtighed i kampene ved Dybbøl i 1864.

Oberst C.C.F. Moltke, Sønderjysk Kommando har bestemt indskriften på malmpladen, som er fastnaglet den øverste sten.

I skansen er der opsat en række mindesten bl.a. mindesten for tre soldater, der siden er blevet symboler for begge parter i slaget - de to danske soldater Johan Peter Anker og Carl Vilhelm Carstenschiold samt den preussiske soldat Karl Klinke.

Granitstenen er en kantstillet rødagtig sten  med indlagt kobberplade, på sokkel af liggende sten, der hviler på et lille fundament af mindre sten - røse. Facaden er ca. 85 cm høj, 75 cm bred og ca. 50 cm tyk. Den liggende sten er ca. 120 cm lang. Bronzepladen med inskriptionen er 43 cm bred og 29 cm høj.