Gå til listen over genforeningssten

Egense

Afsløringen af genforeningsstenen i Egense fandt sted den 29. juli 1920. Grev Ahlefeldt-Laurvig-Lehn foretog afsløringen og holdt festtalen og med sognets fem veteraner i spidsen gik deltagerne derefter i procession til forsamlingshuset, hvor festen fortsatte.

Sognerådsformand Anders Christensen var initiativtager til rejsning af genforeningsstenen.

Genforeningsstenen står i et anlæg, der afgrænses af opretstående marksten der måler fra 0,20 x 0,20 til 0,4 0x 0,40 m. Stenen er en natursten i lys bjergart, der ca. måler 1,45 x 1,50 x 1,10 m. Midterst på stenen er de to slesvigske løver gengivet.

Pladsen omkring genforeningsstenen er renoveret af Svendborg kommune i 2008.