Gå til listen over genforeningssten

Egense

Afsløringen af genforeningsstenen i Egense fandt sted den 29. juli 1920. Grev Ahlefeldt-Laurvig-Lehn foretog afsløringen og holdt festtalen og med sognets fem veteraner i spidsen gik deltagerne derefter i procession til forsamlingshuset, hvor festen fortsatte.
Sognerådsformand Anders Christensen var initiativtager til rejsning af genforeningsstenen.
Linden, som står bag stenen, blev plantet på samme tid.
Midterst på stenen er de to slesvigske løver gengivet.