Gå til listen over genforeningssten

Gamborg

Gamborg

Foto: Jens Ambirk

Genforeningsstenen i Gamborg blev afsløret ved en festlighed den 6. august 1920, hvor sognets præst, P.S. Nyeborg og sognerådsformand N. P. Nielsen talte.Stenen var fundet på sognerådsformandens mark på Svinø og rejst på pladsen, hvor tidligere bystævnet holdtes. 

Genforeningsstenen står i et 5,3 x 3,0 m stort bed delvist omkranset af buske og med en 3,8 x 2,0 m belægning af chaussésten. Den er  0,65 m høj, 0,70 m lang og 0,50 m bred.