Gå til listen over genforeningssten

Glavendrup

Glavendrup

Søndag, den 25. juli 1920, årsdagen for slaget ved Isted, afsløredes genforeningsstenen i Glavendruplund af højskoleforstander Rasmus Nielsen, Særslev, der sammen med Kristensen-Randers, Ollerup havde skrevet en sang til lejligheden.

Rasmus Nielsen udtalte i sin afsløringstale bl.a.: "I 1864 faldt Sønderjylland i fjendehånd. De mænd, der dengang kæmpede for vort land, mindes vi med taknemmelighed, og mange af dem lever i endnu og kan sammen med os glæde sig over, at Sønderjylland er genvundet. Nu er kommen den herlige tid, da retten og retfærdigheden sejrede. ... Vi takker det belgiske folk og de forenede Stater, fordi de har medvirket til, at Sønderjylland atter er blevet knyttet til os."

Indskriften er indhugget med runelignende bogstaver. Den 8 tons tunge sten blev fundet i "Jydemarken" på Knud Hansens ejendom på Bastrup Mark.

Genforeningsstenen står i et lille anlæg, placeret mellem de to bronzealderhøje, Flinthøj og Rævehøj og udgøres af en kvadratisk jordhøjning (4,0 x 2,0 x 0,40 m) omgivet af fem mindre sten (op mod 0,80 x 0,50 x 0,40 m), der symboliserer Danmarks forskellige landsdele. På højningens midte en firkantet sokkel på 1,50 x 1,10 m med flere marksten iblandet den grove cement. Herpå står genforeningsstenen med en smule mørtel omkring stenen base. Stenen er i rødlig granit og i samme størrelse og form som selve Glavendrup-runestenen. 2,30 x 1,40 x 0,70 m. Indskriften er indhugget med runelignende bogstaver.