Gå til listen over genforeningssten

Gram (Offerstenen)

Den 29. oktober 1921 blev genforeningsstenen i Gram afsløret af H.P. Hanssen, der også holdt afsløringstalen. Teksten på stenen er med en lille ændring hentet fra Grundtvigs "Den signede dag". Det var grev Ad. L. Brockenhuus Schack, Gram Slot, der lod genforeningsmindet i form af en kæmpehøj rejse.

Genforeningssten udført af sagnsten på mindre jordhøjning, der er omgivet af 10 ældre grænsesten forbundne med en jernkæde. Jordhøjningen er 9,5 x 10.5 m stor og ca. 0,5 m høj, og omgivet af 10 grænsesten fra 1864-1920 landegrænsen. Der er tale om grænsestenene nr. 17, 20, 25, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53. Den danske del af inskriptionen på stenene er opmalet med rød farve, mens den preussiske del er opmalet med sort farve.

Oven på jordhøjningen står genforeningsstenen udformet som en moderne stendysse. Som ovenligger er anvendt en sagnsten. Stenen er 2,8 x 2,7 m stor og 1,5 m høj. Stenen har uregelmæssig form og en meget ujævn overflade. Stenen er fundet i 1906 i udkanten af Gram Skov i nærheden af en åben plads i Billeslund Skov, som altid er blevet kaldt Offerpladsen.

 

På side 331 i "DANMARKS KÆMPESTEN i folkeoverleveringen af August F. Schmidt" er der en nærmere beskrivelse af stenens historie før den blev anvendt som genforeningsminde.