Gå til listen over genforeningssten

Guderup

Den 15. juni 1921 blev genforeningsstenen i Guderup afsløret af overlærer Ravn, Nordborg.
I en indhugget, tavleformet flade står inskriptionen.
Ligesom i andre sogne med et overvældende dansk flertal, har man her gengivet afstemningsresultatet.
Agent Jørgen Nielsen, Guderup og gårdejer Moos, Stolbro var initiativtagere til rejsning af stenen, som blev hentet fra et markdige, tilhørende gårdejer Johannes Jacobsen, Dyndved.