Gå til listen over genforeningssten

Skibelund Krat

Genforeningsstenen i Skibelund Krat blev afsløret den 15. juli 1920 af fhv. forstander Knud Pedersen, Skibelund Efterskole i overværelse af kong Christian den Tiende, Dronningen, Kronprins Frederik, Arveprins Knud og 10.000 mennesker. Kongen udtalte i forbindelse med indvielsen "(...)Vi er naaet til et nyt Blad i Danmarks Historie. Maatte det Arbejde, der nu ligger for, blive saaledes, at det kan sætte Spor, som der kan bygges videre paa (...)"

Efter dækket var faldet udtalte Knud Pedersen landt andet: Stå nu her, stærke sten, til vidnesbyrd for slægterne om vor glæde over genforeningen. Gid fjendehånd aldrig må røre dig! 

Billedhugger N. Hansen-Jacobsen, Vejen har skabt mindet, hvor Kai Hoffmanns tekst på frontsiden står. På den anden side står den af billedhuggeren komponerede tekst. Hoffmanns tekst er trykt som vignet på side 49 i hans digtsamling "Sværdtid er endt -" fra 1920. Digtet er også anvendt på genforeningsstenen i Sigerslev, Stevns kommune og på befrielsesstenen i Vålse, Guldborgsund kommune.

Stenen stammer fra en stor stenblok, fundet ved Læborg. Den var så stor, at den blev kløvet i fire stykker, hvoraf den største del blev valgt som genforeningssten. (Stenen på H.F. Feilbergs grav i Askov samt stenen i Rødding over frimenighedens faldne i første verdenskrig er frasprængninger fra samme sten.)

SkibelundKrat

Siden af stenen