Gå til leksikonoversigt

Aagaard Højskole

Steder

Højskole ved Oversø i Sydslesvig. Skolen blev oprettet i 1863 af en tidligere lærer ved Rødding Højskole ved navn Johan August Wiinsted (1830-1909), der oprindelig var apotekeruddannet. Wiinsted var i 1866 medstifter af den danske landboforening for Flensborg og Omegn.

Skolens formål var dels at formidle nyttig landbrugsfaglig, naturvidenskabelig og sproglig kunnen, dels at "vække og styrke kærligheden til fædrelandet".

Wiinsted fortsatte sit virke frem til 1869 og altså efter at Sønderjylland i 1864 blev en del af Preussen. Hans efterfølger var den navnkundige Hans Mikkelsen Tofte (1825-1917), som drev skolen frem til 1889. Hans betydelige indsats i det folkelige danske arbejde satte sig dybe spor på egnen, og blev måske den direkte årsag til, at der i 1926 kunne åbnes en dansk skole i Jaruplund og siden, efter 1945, danske skoler i Tarp og Frørup.

Da de tyske myndigheder i 1889 forbød al undervisning på dansk, så Hans Mikkelsen Tofte sig nødsaget til at lukke skolen.

Han var i øvrigt far til de to piger, som stod model til billedet "De sønderjyske Piger", som med Holger Drachmanns digt "De vog dem, vi grov dem en grav i vor have" om soldatergraven i Bøffelkobbel på Sundeved blev et af de mest kendte nationale symboler i Danmark.

Litteratur: Dr. phil. Wulf Pingel: "Landvolks Bildung ‑ Landes Wohl". Die Institutionalisierung deutscher Heimvolkshochschulen zwischen Königsau und Eider in den Jahren von 1769 bis 1921.