Gå til leksikonoversigt

Adriansen, Inge, 1944 - 2017, tidl. museumsinspektør

Personer

Inge Adriansen blev kulturhistoriker og ph.d. i Nordisk Folkemindevidenskab fra Københavns Universitet i 1988 med afhandlingen "Fædrelandet, folkeminder og modersmålet. Brug af folkeminder og folkesprog i nationale identitetsprocesser - især belyst ud fra striden mellem dansk og tysk i Sønderjylland". Hun arbejdede som museumsinspektør på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot i perioden 1979 til 2015 og som adjungeret professor i kulturhistorie ved Syddansk Universitet. Inge Adriansen har beskæftiget sig med mange aspekter af både sønderjysk og dansk kultur fra industrihistorie over kostskikke til nationale og regionale identiteter.

I 2003 udgav Inge Adriansen tobindsværket "Nationale symboler i det danske rige 1830-2000", og siden da har hun bl.a. været medudgiver af "De slesvigske hertuger" og "Sønderjysk Kulturarv" og "Sønderborg i 750 år". I 2007 afsluttede hun en landsdækkende undersøgelse over danske monumenter og mindesmærker i samarbejde med Kulturarvstyrelsen. 

I forbindelse med Inge Adriansens 70-års fødselsdag den 27. juli 2014 udgav Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot Museum Sønderjylland og ISL-Lokalhistorie festskriftet "Forundringsparat" med Anna Blond, Kim Furdal og Carsten Porskrog Rasmussen som redaktører. Festskriftet rummer bl.a. en 18 sider lang bibliografi med Inge Adriansens udgivelser i perioden 1969-2013.

Inge Adriansen døde i 2017.