Gå til leksikonoversigt

Blakkede, De

Begreber

Betegnelse for personer uden tydelig national stillingtagen eller identitet. Det er et negativt ladet begreb i modsætning til det positive begreb Zweiströmigkeit. Udtrykket blev brugt nedsættende fra dansk side under den nationale kamp 1864-1945, bl.a. af historikeren H.V. Clausen. Fra tysk side så man i en vis grad positivt på dem i håb om øget rekruttering.

De blakkede kan ikke sættes i forbindelse med nogen særskilt politisk eller kulturel gruppe, selv om man, især fra dansk side, har søgt at sætte Indre Mission og Socialdemokratiet i forbindelse med dem. I Selvstyrebevægelsens organer fandtes dog enkelte tilfælde af blakket agitation. Undersøgelser over den sønderjyske landbefolknings sindelag i 1893, 1924 og 1935 viser, at de blakkede havde en relativt lav social status, og at mange af dem levede i nationalt blandede ægteskaber eller havde forældre med forskellig national baggrund. Der fandtes flest blakkede i de nationalt blandede områder nær den nuværende dansk-tyske grænse. Gruppen kan spores frem til 1970’erne, men ser ud til at blive mindre med tiden.

Af Kristian Jepsen Steg i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.