Gå til leksikonoversigt

Bund Deutscher Nordschleswiger

Begreber

Paraplyorganisation for det tyske mindretals organisationer i Sønderjylland, oprettet den 22. november 1945. På dette tidspunkt var retsopgøret efter besættelsen i fuld gang og et stort antal hjemmetyske var interneret i Fårhuslejren, anklaget for landsforræderi.

I det tyske mindretal følte man sig forurettet, fordi også hjemmetyske borgere, som ikke havde haft noget at gøre med de nazistiske organisationer, var fængslet alene med henvisning til deres tyske sindelag. Interneringen af mindretallet stimulerede endvidere fællesskabsfølelsen stærkt blandt mindretallet, men ikke den selvransagelse og selvkritik, der kunne være brug for.

Det tyske arbejde i Sønderjylland lå således i ruiner efter befrielsen i maj 1945, ikke mindst fordi det tyske mindretal i 1933-45 havde knyttet sig så tæt til nazismen. Kun få enkeltpersoner som pastor Carl Beuck i Aabenraa og en lille gruppering omkring "Haderslevkredsen" havde holdt sig helt fri af mindretallets "brune linje".

I løbet af sommeren 1945 blev der fra forskellig side i mindretallet gjort forsøg på at genrejse de tyske organisationer, for at tale de interneredes sag, for at fastholde mindretallets rettigheder og ejendom og for at opretholde de tyske privatskoler. I bestæbelsen herpå blev det klart, at mindretallet måtte afgive en loyalitetserklæring over for den danske stat. Dette skete efter nogen diskussion, men en erklæring af 1. december 1945 blev udarbejdet, og den kom til at danne grundlag for den nye organisation Bund deutscher Nordschleswiger.

I dag er Bund Deutscher Nordschleswiger paraplyorganisation for bl.a. 23 børnehaver, 17 skoler, Deutsche Nachschule Tingleff og Deutsche Gymnasium für Nordschleswig i Aabenraa samt generalsekretariatet i Aabenraa og et sekretariat i København. Det samlede budget er på ca. 235 millioner kr. hvoraf ca. 45 % kommer fra Danmark, 33 % fra Tyskland og 22 procent egne indtægter.

Se Bund Deutscher Nordschleswigers hjemmeside.

Se Jørgen Kühl: København-Bonn Erklæringerne 1955-2005. Institut for Grænseregionsforskning, 2005. S. 158 ff.