Gå til leksikonoversigt

Clausen, Mads, 1905-1966, fabrikant

Personer

Mads Clausen, grundlægger af Danfoss, blev født på forældrenes gård i Havnbjerg på Nordals. Som ung læste han til ingeniør og arbejdede bl.a. for Brødrene Gram i Vojens. Krisen i 1930'erne forårsagede nye toldbarrierer og importforbud, bl.a. i forhold til USA, og Mads Clausen så muligheden for selv at begynde en produktion af automatiske ventiler til køleanlæg. Han startede derfor i 1933 sit eget firma i to loftsværelser på forældrenes gård under navnet "Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik". I de følgende år udviklede Mads Clausen en lang række nye produkter som f.eks. rumtermostater og forskellige ventiler.

Fødegården ligger ganske tæt ved Danfoss' hovedsæde og er i dag hjemsted for "Danfoss Museet". På museet gennemgås den teknologiske udvikling gennem mere end 65 år, og man kan også få at vide, hvordan Mads Clausen med opfindsomhed og stor energi lagde grundstenen for sit industrieventyr. Museet er placeret ved Danfoss' hovedsæde i Nordborg.

I 1939 blev Mads Clausen gift med Bitten. Midt under krigen blev fabriksarealet udvidet til 1.400 m². I 1945 etablerede han et forhandlernet over det meste af Europa og i 1946 var antallet af medarbejdere oppe på 261. Virksomhedens navn blev ændret til Danfoss, samtidig med at der blev oprettet afdelingskontor i København. I 1953 blev medarbejder nr. 1.000 ansat i Danfoss, og allerede året efter var man oppe på 2.000 medarbejdere.

Selvom Danfoss blev en af landets største virksomheder, beholdt Mads Clausen sit kontor på fødegårdens loft indtil 1962. Han var fåmælt, undtagen når det drejede sig om teknik. Efter Mads Clausens død i 1966 førte Bitten Clausen (1913-2016) virksomheden videre som formand for bestyrelsen, en post hun beholdt frem til 1989.

Mads og Bitten Clausen ligger begravet på Havnbjerg Kirkegård.

Litteraur:
Torben Vestergaard i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.