Gå til leksikonoversigt

De skal ikke blive glemt!

Begreber

Løfte til det danske mindretal syd for den nye grænse ved genforeningsfesten i Dybbøl Skanser 11. juli 1920, hvor statsminister Niels Neergaard i sin tale bl.a. sagde: "Men i genforeningsglæden må vi også tænke på dem, der blev tilbage, der kæmpede så trofast og udholdende som nogen, og det kan jeg sige på regeringens, ja, jeg tør sige på hele det danske folks vegne: De skal ikke blive glemt!". Læs hele Neergaards tale.

Udtalelsen blev opfattet som et håndslag til sydslesvigerne og et løfte om økonomisk bistand. Den bliver ofte citeret som ”I skal ikke blive glemt!”. Ved de danske årsmøder i Sydslesvig i 1999 fornyede statsminister Poul Nyrup Rasmussen løftet med ordene: ”Så længe I holder fast i os, holder vi fast i jer!”.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.