Gå til leksikonoversigt

Deutsches Museum Nordschleswig

Begreber

Det tyske mindretals museum blev åbnet i Sønderborg på initiativ af byens tyske præst Günter Weitling i 1988. Museet har til formål at samle, bevare og udstille genstande, der tydeliggør det tyske mindretals historiske og kulturelle udvikling i Sønderjylland. Museet havde oprindeligt til huse i den tyske børnehaves bygning men flyttede i 1992 i den gamle bryggerbolig og administrationsbygning for Sønderborg Bryggeri i byens centrum. Museet præsenterer forskellige historiske og kulturhistoriske aspekter i mindretallet i 12 udstillingsrum. Tyngdepunktet ligger i skildringen af den såkaldte "hjemmetyskhed", der fremstod i Sønderjylland i første halvdel af 19. århundrede.

Efter folkeafstemningen i 1920, der bl.a. synliggøres ved eksempler fra museets betydelige filatelistiske "Slesvig-samling", blev den tyske folkedel et nationalt mindretal i Nordslesvig. Kriserne i forhold til flertalsbefolkningen, der kulminerede med mindretallets nazificering under 2. verdenskrig og retsopgøret i 1945 skildres, ligesom den senere positive udvikling, der satte ind især efter indgåelsen af København-Bonn aftalerne i 1955.

Stikordene for museets 12 udstillingsrum er: Hjemmetyskhed, kunst, skole- og musikliv, hverdagsliv, sociale forhold, politik og identitet, "Slesvig-Sammlingen", krig og kriser. Museet rummer tillige et bibliotek med ca. 17.000 bøger.

Se museets hjemmeside.