Gå til leksikonoversigt

Dybbøl-Posten

Begreber

Det danske dagblad for Als og Sundeved udkom første gang den 7. januar 1868 og fik navnet for at markere kampvilje og trofasthed over for det danske. Den politiske baggrund var, at Slesvig og Holsten i januar 1867 blev indlemmet i Preussen, hvorefter hertugdømmerne blev forvandlet til den preussiske provins Schleswig-Holstein med alt, hvad det indebar af ændringer, herunder at muligheden for en genforening med Danmark ikke var sandsynlig i den nærmeste fremtid. Avisen blev grundlagt af fhv. advokat J.C. Pingel

I perioden 1875-1906 var avisens chefredaktør Johannes "Canarius" Moldt (1835-1906), der førte en mådeholden dansksindet linje, som ikke forøgede Dybbøl-Postens oplag i samme grad som de øvrige danske aviser. Hans efterfølger og avisens mest fremtrædende redaktør var A. Svensson, som overtog Dybbøl-Posten fra 1. januar 1907, kun 27 år gammel. Ved at forfølge en skarp og kompromisløs dansksindet linje lykkedes det Svensson i løbet af få år at øge abonnenttallet fra 750 til 1.700. Svensson var redaktør af Dybbøl-Posten frem til 1915.

I perioden 1919 til 1935 var Andreas Grau bladets redaktør, men bladet svandt ind fra midten af 1920'erne. I 1931 blev Dybbøl-Posten underlagt avisen Hejmdal i Aabenraa.