Gå til leksikonoversigt

ECMI (European Centre for Minority Issues)

Steder

Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmål er en forskningsinstitution i Flensborg, oprettet i 1996 af den danske regering, den tyske forbundsregering og den slesvig-holstenske delstatsregering på baggrund af et initiativ fra den første slesvig-holstenske grænselandskommitterede Kurt Hamer. Centret arbejder tværvidenskabeligt med mindretalsspørgsmål i en europæisk kontekst og skal i denne forbindelse også inddrage de dansk-tyske erfaringer.

Af Jørgen Kühl i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.