Gå til leksikonoversigt

Emmerlev Klev

Steder

En ca. 2 km lang og 5-10 m høj klint, der strækker sig mod nord fra Emmerlev Klev Badehotel. Klinten er fremkommet ved at Vadehavet eroderer i Hjerpsted Bakkeø. Emmerlev Klev består af moræneler og smeltevandssand fra næstsidste istid, Saale. Klinten er kendt for velbevarede og uforstyrrede tørveaflejringer fra moser i Eem mellemistid, udviklet i lavninger i Saale-morænen og senere tildækket af flydejord og flyvesand under Weichsel-istiden.

Det fremskudte Dige starter fra Emmerlev Klev og slutter ved Hindenburg-dæmningen, hvorved hele Tøndermarsken beskyttes mod oversvømmelser og stormfloder.

Se også artiklen Landskabsformer

Af Martin Abrahamson i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.