Gå til leksikonoversigt

Grænsen ligger fast

Begreber

Proklamation fra statsminister Vilhelm Buhl i trontalen den 9. maj 1945. Her fastslog han: ”Regeringen, der står på den nationale selvbestemmelsesrets grund, er af den opfattelse, at Danmarks sydgrænse ligger fast”. Det dybtgående nationale opbrud, som begyndte i Sydslesvig i de efterfølgende måneder, førte til krav såvel fra det danske mindretal som fra brede kredse i Danmark om grænseflytning ud fra princippet om selvbestemmelsesretten. Proklamationen blev derfor stærkt omdiskuteret. Også erklæret af statsminister Niels Neergaard i Folketinget 18. oktober 1923. »”Jeg har sagt det før, og jeg gentager det her: Grænsen ligger fast ...”.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennard S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Johan Peter Noack: Det sydslesvigske grænsespørgsmål 1945-1947, bd. 1. 1991. Karen Gram Skjoldager: Grænsen ligger fast. 2006.